Mascota mundial de Futsal
Imagen Principal: 

Oso de anteojos, la mascota del Mundial de Futsal de Colombia