Rafael Di Zeo

Autorizan viajar a Madrid al jefe de la barra brava de Boca Juniors